ARTISTIC SKILLS

CATEGORY: JUNIOR

S NoNameFather’s Name
1Rudransh 
2Rahul 
3Kavya 
4Kavya 
5Kunj 
6RudraMr Naresh
7AkshitaMr Sumit
8AlishaMr Habib
9Gauri 
10Devansh 
11HarshitMr Bhupender Singh
12Aarav MalikMr Sandeep
13Samar MorMr rakesh Mor
14LakshitaMr Sandeep Tehlan
15RakshitMr Vinod
16RonitMr Ravinder Kumar
17AishaMr Vijay
18Deevesh  Mr Narender Kumar
19Divyanshi 
20Meesha 
21Prisha 
CATEGORY: SENIOR
S NOParticipant’s NameFather’s Name
1Tarun 
2Hanna 
3Tapsaya 
4Vanshika 
5Prisha 
6VihanMr Ravinder
7VanshikaMr Surender Kumar
8Daksh 
9Anshika 
10Riyanshi 
11Ronak 
12Riya 
13Arstu 
14Misha 
15Harshita 
16AishaMr Vijay
17RonitMr Ravinder Kumar
18UditiMr Dharmender
19VaibhavMr Ravinder Kumar
20kiyanshMr Rajiv Kumar
21AditiMr Anil Kumar