Class KG-II

S No.Roll No.NameClass
11002ARISHAI
2213NIMITKG
31059RUDRAI
4250RISHITAKG
51062SARTHAKI
6210RIYAKG
7233BHAVYAKG
82003AASHITA SHARMAII
9212ARJUN PAHALKG
10205VANSHUKG
11207PAAVNIKG
12208YASHIKAKG
13238DRAVID GHALAWATKG
14243RACHIT DAHIYAKG
15245AARAV LAKRAKG
161063PARASI
17201MANVIKAKG
18206HARSHIKAKG
19215ANSH MALIKKG
20241TANMAYKG
21242AARAV PAHALKG
22244AALEKHKG
231024HARSHVARDHANI